ERFARING

Nordic Emballasje AS har drevet med emballasje for sjømat i over 40 år og har tilegnet oss en unik posisjon og kunnskap om markedet og produktene. 

 

KUNNSKAP

Våre ansatte har høy kunnskap og brennende interesse for industrien og produktene.

 

FORNØYDE KUNDER

Kunnskap om sluttproduktene som skal emballeres er nøkkelen til fornøyde kunder. Vi tilstreber oss å ha personlig nærhet til kundene våre. Ved å ha tett dialog med kunden, vet vi til enhver tid hva som er behovet i markedet, og kan snu oss rundt raskt. Vi er ofte å se om bord i fiskebåter, ute på klippfiskanlegg, og på pelagisk- og hvitfisk fabrikker. Der er vi for å få tilbakemelding om produktene våre, direkte fra sluttbrukeren.

 

Vi ønsker å være tett på kunden
- både geografisk og personlig