Bølgepapp

Bølgepapp er et emballasjemateriale som først og fremst brukes til transport- og eksponeringsemballasje.

I Norge brukes det nærmere 250.000 tonn bølgepapp hvert år.

 

Bølgepapp består vanligvis av tre lag papir laget av cellulosefiber. Bølgepappen blir produsert ved en kombinasjon av to lag papir av fiber fra gran og furu, kalt liner (dekkpapir). Dette er limt til et bølget papir, derav navnet bølgepapp, som er laget av fiber fra bjerk, kalt flute. Limet som benyttes i produksjonen av bølgepapp er basert på maisstivelse, som er 100% biologisk nedbrytbart.

Disse tre lagene av papir er sammensatt på en måte som gir bedre styrke enn ett enkelt lag, og konstruksjonen gir bølgepappen kraftig stivhet og motstand mot slag og støt. Luftsirkulasjonen i rillene virker også som isolasjon som hindrer temperaturforskjeller. Etter at bølgepappen er produsert i store «flak», blir den kuttet og foldet i en uendelig variasjon av form og størrelse.

 

Fra lager selger vi mange ulike varianter med og uten trykk.

..