Kartong

Kartong brukes oftest i mindre forpakninger der produktet skal profileres i butikk. Man pakker gjerne produktet i kartong emballasjen før innfrysning. Kartong har en fin overflate som muliggjør et komplisert trykk.

..

Kartong

Kartong ligger i tykkelse og stivhet mellom papp og papir. Kartong skiller seg fra papir ved at den er bygget opp av flere sjikt, noe som gir større stivhet enn papir ved samme gramvekt. Den begrepsmessige overgangen mellom papir, kartong og papp er ikke eksakt og er i mange tilfeller avhengig av bruksmønsteret. Kartong har vanligvis en høyere andel blekte, eller hvite fiberkvaliteter enn papp. Avhengig av bruksområdet, betegnes det som kartong når gramvekten er mellom 150 og 600 gram/m2.
 

Vi lagerfører:

 

  • 16,5 lbs blokk emballasje med voks med og uten hjørneklaffer
  • 15 lbs emballasje til fabrikk trålere
  • Ulike størrelser av våtpakk med kundens eget trykk