Saltfisk

Nordic Emballasje AS leverer emballasje til saltfisk. Saltfisk lages både av ferskt og av frosset råstoff. Fisken hodekappes og sløyes og mesteparten av ryggbeinet fjernes før den legges lagvis med mye salt i mellom.
Saltet trekker vannet ut av fisken og det dannes en naturlig saltlake. Ved tørrsalting brukes ca 1 kg salt pr 1 kg fisk, og fisken regnes som fullsaltet etter ca 14 dager. Da vil saltinnholdet være ca 20 % og ca 35 % av det opprinnelige vannet i fisken er trukket ut. Etter at fisken er fullsaltet kan den lagres /selges eller den gjøres klar for tørking til klippfisk ved å lakeinjektseres, dvs egne maskiner som sprøyter saltlake direkte i fiskekjøttet dette er en hurtigere prosess og er poppulert bla i Italia.

..

500 kg SF Container

Saltfisk 25 kg

1000 kg SF Container