Tørrfisk

Nordic Emballasje AS leverer emballasje til tørrfisk. Tørrfisk produseres av hovedsakelig av sløyd og usaltet torsk. I Norge brukes tørrfisk som utgangspunkt for bearbeiding til lutefisk. Tørrfiskeksporten har hatt enrom betydning opp gjennom historia for kyst Norge. I vikingetida dreiv lokale høvdinger med direkte eksport av tørrfisk til Vest-Europa og brukte det som byttemiddel for å skaffe varer. Bergen hadde monopol på tørrfiskhandelen frem til 1715 og Bergen og hanseatene var sentrale i tørrfiskhandelen fra Nord-Norge i mere enn 800 år. På 1300 tallet stod tørrfisken alene for over 80 % av den nasjonale eksporten fra Norge.

Tørrfisken lages i dag i all hovedsak med lofotskrei som råstoff. Etter tørking har fisken et vanninnhold på ca 15 %. Fisken må før bruk vannes ut i kaldt vann fra 7 til 10 dager, Vannet bør være rennende eller du kan bytte vann 1-2 ganger i døgnet.

..

Jutekasser

Pappkasse løs pakket 25 kg

Tørrfisk Maskinpakking

Tørrfisk pakkemaskin

Tørrfiskstreng